Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου

Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021.

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.251/22933/Α5 που ορίζει τα αναφερόμενα στον τίτλο

Μετάβαση στο περιεχόμενο