Απλές οδηγίες για εκπαιδευτικούς με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών τους σχετικά με την κρίση της πανδημίας COVID-19

Ενημερωθείτε σχετικά από το άρθρο

Ενημερωνόμαστε από έγκυρες πηγές

 • Φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε από επίσημους και έγκυρους φορείς όπως τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/), το Υπουργείο Παιδείας (https://www.minedu.gov.gr/) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (https://www.civilprotection.gr/el)
 • Χρησιμοποιούμε με προσοχή τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο.

Ποια στάση πρέπει να κρατήσουν οι νηπιαγωγοί,  δάσκαλοι και οι καθηγητές

 • Είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε και κυρίως να «ακούσουμε» τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των μαθητών.
 • Είμαστε διαθέσιμοι, εφόσον το παιδί θέλει να μιλήσει ή να επικοινωνήσει μαζί μας με κάποιον τρόπο, αποφεύγοντας να το πιέσουμε να εκφραστεί.
 • Καθησυχάζουμε τα παιδιά με το να είμαστε διαθέσιμοι για εκείνα.
 • Απαντούμε στις ερωτήσεις των μαθητών όσες φορές και αν χρειαστεί.
 • Διερευνούμε τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές/τριες για το γεγονός.
 • Παρέχουμε πληροφορίες με τρόπο και περιεχόμενο σύμφωνο με την ηλικία και το στάδιο γνωστικής ανάπτυξης των μαθητών.
 • Είμαστε ειλικρινείς και σαφείς και δεν δίνουμε πληροφορίες, για τις οποίες δεν είμαστε σίγουροι.
 • Εάν στο σχολείο υπάρχουν μαθητές από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι έχουν λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες σε κατανοητή για τους ίδιους γλώσσα.

Τι πρέπει να πούμε στους μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

 • Παρέχουμε απλές, περιεκτικές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό.
 • Απαντούμε μόνο στις ερωτήσεις που τίθενται από τους μαθητές.
 • Ελέγχουμε αν έχουν γίνει κατανοητές οι λέξεις ή οι έννοιες που έχουν αναφερθεί.

Στα παιδιά σχολικής ηλικίας

 • Παρέχουμε εξηγήσεις με απλά λόγια χωρίς περιττές λεπτομέρειες.
 • Απαντούμε με ειλικρίνεια και σαφήνεια στις ερωτήσεις των παιδιών όσες φορές και αν χρειαστεί χωρίς να παρέχουμε ψευδείς καθησυχασμούς.
 • Δεν δίνουμε πληροφορίες για τις οποίες δεν είμαστε σίγουροι.
 • Διαψεύδουμε φήμες και μύθους και βοηθούμε να ξεχωρίσουν αυτό που συμβαίνει από αυτό που φαντάζονται ή φοβούνται ό,τι μπορεί να συμβεί.
 • Χρησιμοποιούμε κατάλληλους όρους στο πλαίσιο των οδηγιών από τους επίσημους φορείς υγείας.
 • Είμαστε δίπλα τους και διαθέσιμοι για συζήτηση.

Σε εφήβους

 • Οι έφηβοι μαθητές θέλουν ειλικρινή, σαφή, έγκυρη και πρόσφατη πληροφόρηση.
 • Μεταδίδουμε υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση απευθείας στους εφήβους είτε τους βοηθούμε να αναζητήσουν οι ίδιοι αξιόπιστες και επιστημονικά έγκυρες πηγές πληροφόρησης.
 • Οι υπερβολές και οι ανακρίβειες χρειάζεται να εντοπίζονται και να αποσαφηνίζονται.
 • Εξηγούμε ότι είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και τα δυσάρεστα συναισθήματα είναι απόλυτα φυσιολογικά
 • Συζητούμε με τους εφήβους σχετικά με τον ρόλο των Μ.Μ.Ε. και τους βοηθούμε να καταλήξουν οι ίδιοι αν η υπερπληροφόρηση είναι αποτελεσματική ή όχι.
 • Αποφεύγουμε την απόδοση αιτιών σε φορείς.
 • Δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Έκφραση συναισθημάτων και συναισθηματική στήριξη

 • Είναι σημαντικό οι μαθητές να νιώσουν ότι μπορούν να μιλήσουν και να εκφράσουν δυσάρεστα συναισθήματα (ανησυχία, φόβο, θυμό, ενοχή).
 • Εξηγούμε στα παιδιά ότι στην παρούσα κατάσταση δύσκολα συναισθήματα (όπως θυμός, φόβος, θλίψη) είναι αναμενόμενα και φυσιολογικά.
 • Διευκολύνουμε το μοίρασμα των συναισθημάτων και της ανησυχίας των παιδιών, καθώς βοηθά στο να μη μεγεθύνονται παράλογοι και υπέρμετροι φόβοι.
 • Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Είναι σκόπιμο τυχόν παράλογες ανησυχίες να τεθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο.

Πιθανά ανησυχητικά συμπτώματα επιστρέφοντας στα θρανία

Κάθε κρίση βιώνεται με διαφορετικό τρόπο από τα άτομα επηρεάζοντας κυρίως την αίσθηση σταθερότητας, ασφάλειας και ελέγχου. Η πανδημία του 2020 με την εξάπλωση σε όλο σχεδόν τον πλανήτη του κορωνοϊού Covid-19 αποτελεί αναμφισβήτητα μια παγκόσμια και απροσδόκητη κρίση.

Επιστρέφοντας στα θρανία ως εκπαιδευτικοί, καλείστε να διαχειριστείτε την μετά-κρίση συνθήκη που είναι εξίσου απαιτητική, δουλεύοντας με ένα πολύ ευαίσθητο πληθυσμό αυτό των παιδιών και των εφήβων. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο να ανιχνεύσετε πιθανώς δυσλειτουργικές αντιδράσεις σε ορισμένους μαθητές σας με την επανέναρξη της σχολικής λειτουργίας.

Οι πιθανές συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις των παιδιών ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα μπορεί να είναι: ·Νευρικότητα  ·Προσκόλληση στους γονείς ·Ανυπακοή ·Απώλεια όρεξης ·Απομόνωση από φίλους ·Αδυναμία συγκέντρωσης ·Εριστική συμπεριφορά ·Απώλεια ενδιαφέροντος για προηγούμενες αγαπημένες δραστηριότητες ή για κοινωνικές δραστηριότητες με συνομηλίκους ·Πονοκέφαλοι  κ.ά.

Κάθε παιδί και έφηβος είναι διαφορετικός και με διαφορετικό τρόπο αντιδρά σε καταστάσεις κρίσης. Εντός του μαθητικού πληθυσμού πιθανότατα να υπάρχουν παιδιά και έφηβοι πιο ευάλωτοι σε συνθήκες κρίσεις και στους οποίους θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή με την επανέναρξη της σχολικής λειτουργίας (π.χ. όσοι βίωσαν κάποια σημαντική απώλεια ή αλλαγή στον τρόπο ζωής τους λόγω της πανδημίας,  έχουν βιώσει ήδη προηγούμενο τραύμα ή απώλεια, αντιμετωπίζουν ήδη κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας κλπ)

Τι μπορώ να κάνω για να στηρίξω τους μαθητές μου;

Ακολουθούν κάποιες γενικές αρχές στήριξης που θα ήταν ωφέλιμο να εφαρμόσετε ανεξάρτητα με το αν οι μαθητές σας εκδηλώνουν ανησυχητικά συμπτώματα:

 • Επικοινωνία με την οικογένεια των μαθητών για να ενημερωθείτε για τυχόν απώλειες ή άλλες σοβαρές επιπτώσεις στην ζωή της οικογένειας εξαιτίας της πανδημίας.
 • Είναι σημαντικό να είστε διαθέσιμοι για συζητήσεις που αφορούν το γεγονός της πρόσφατης κρίσης στο βαθμό που εκείνοι το επιθυμούν αλλά και εσείς μπορείτε να διαχειριστείτε.
 • Είναι σημαντικό να επιτρέπετε και να διευκολύνετε την έκφραση των συναισθημάτων από μέρους των μαθητών δείχνοντας κατανόηση. Διαβεβαιώστε τους πως τα συναισθήματα που πιθανώς εξακολουθούν να νιώθουν είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα.
 • Είναι σημαντικό να είστε σε εγρήγορση προκειμένου να παρατηρήσετε τυχόν αλλαγές στη διάθεσή τους, τη συμπεριφορά τους ή στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις εντός και εκτός της τάξης. Αν ανησυχείτε έντονα για κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν εξομαλύνονται, θα ήταν ωφέλιμο να ενημερώσετε τους γονείς.
 • Διατηρήστε μια καθημερινή σχολική ρουτίνα αποφεύγοντας όσο είναι δυνατόν τις αλλαγές μιας και είναι σημαντική η καλλιέργεια ενός σταθερού και προβλεπόμενου περιβάλλοντος.
 • Είναι ωφέλιμο και εσείς οι ίδιοι να έχετε επίγνωση κάθε φορά των δικών σας συναισθημάτων, σκέψεων και αντιδράσεων καθώς μπορεί να γίνουν αντιληπτά από τους μαθητές σας και να τους επηρεάσουν αρνητικά.
 • Για να βοηθήσετε τους μαθητές να διαχειριστούν αρνητικά συναισθήματα θα μπορούσατε με την μέθοδο του καταιγισμού ιδεών (Brainstorming) να προτρέψετε τους μαθητές να αναφέρουν τρόπους που οι ίδιοι χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν αρνητικά συναισθήματα δημιουργώντας έτσι μια πολύτιμη «εργαλειοθήκη» διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων.

 

Πηγές

«Συζητώντας και στηρίζοντας τους μαθητές για τον Covid -19: Χρήσιμες επισημάνσεις για εκπαιδευτικούς και σχολεία»

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf .

 https://kesy-new.fth.sch.gr/wp-content/uploads/ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ-ΤΟΥΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-COVID-19.pd

ΙΕΠ ΥΛΙΚΟ για τον κορονοιό σε παιδιά και εφήβους με με ΕΕΑ

http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh

Στρατηγικές για μετά την κρίση

http://kday-anatol.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/Stiriksi_Meta_Krisi_Triantafillaki-Hliadou.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο