Γνωριμία με τα Πανεπιστήμια Κρήτης

Πρόγραμμα Εσπερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 17:00-20:00

Σύνδεσμος: https://youtu.be/1oSX-Zz87uI

17:00-17:05 Χαιρετισμός Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης
17:05-17:10 Χαιρετισμός Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
17:10-17:15 Χαιρετισμός Προϊσταμένης ΚΕΣΥ Ηρακλείου
17:15-17:30

17:30-17:35

Παρουσίαση Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας: Λίλης Ι., Επίκ. Καθηγητής

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

17:35-17:50

17:50-17:55

Παρουσίαση Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης: Σημαντηράκη Β., Διευθύντρια.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

17:55-18:20

18:20-18:30

Παρουσίαση Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου: Δρακάκης Ε., Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

18:30-18:55

18:55-19:05

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Κρήτης: Κοσιώρης Γ., Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

19:05-19:30

19:30-19:40

Παρουσίαση Πολυτεχνείου Κρήτης:Λαγουδάκης Μ., Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

19:40-20:00 Συμπεράσματα-Κλείσιμο: Αντωνίου Θ., Λεμονή Ζ., Σπυριδάκη Αικ.. ΚΕΣΥ Ηρακλείου, &Αλογδιανάκη Μαριάννα   ΕΛΜΕΠΑ.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο