Διαδικασία για την επανάληψη φοίτησης μαθητών/-τριών στο Νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας και διευκόλυνση της διαδικασίας αίτησης επανάληψης φοίτησης στο νηπιαγωγείο, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το ν.4559/2018 άρθρο 23 παρ. Δ) γγ)

Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν :

βεβαιώνεται με γνωμάτευση Κ.Ε.Σ.Υ.

ή δημόσιου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου

ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης

ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών

ότι ο μαθητής / η μαθήτρια παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.

Συγκεκριμένα για την λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης – ΚΕΣΥ, υπενθυμίζουμε ότι την με την με αριθ. Πρωτ. 38510/ΓΔ4/17-03-2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, τα ΚΕΣΥ από την κοινοποίηση της εν λόγω εγκυκλίου έως και την ανάκλησή της:

Α) έχουν αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούν φυσική παρουσία μαθητών/τριών,

Β) λειτουργούν για τη διεκπεραίωση των υπόλοιπων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους

Γ) σε εξαιρετικές επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο