Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Ενημερωθείτε σχετικά από την τελευταία εγκύκλιο που αφορά “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού” και σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται κάποια άρθρα της προηγούμενης.
Και οι δύο εγκύκλιοι (70 & μ 71) αφορούν
το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.


Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας την σχετική τροποποιητική 71η εγκύκλιο με ισχύ για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο