Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.251/22973/Α5 που ορίζει τα αναφερόμενα στον τίτλο

Μετάβαση στο περιεχόμενο