Νέα κριτήρια για άδειες ειδικού σκοπού κι επανεξέταση όλων των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις άδειες ειδικού σκοπού των εκπαιδευτικών με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις

Περισσότερα

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 13/11/2020

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν

Περισσότερα

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 7/11/2020

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο