Συχνές ερωτήσεις

Στην ευθύνη του  Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου υπάγονται οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων δημόσιας, ιδιωτικής και ειδικής αγωγής του Νομού Ηρακλέιου.

Η δυνατότητα παρέχεται στον έναν ή και στους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της  μαθητή/μαθήτριας που φοιτά σε σχολείο περιοχής ευθύνης του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Ηρακλείου. Επίσης οι εκπρόσωποι μαθητών, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς ή και οι ίδιοι οι φορείς κατόπιν Εισαγγελικής Εντολής ή Απόφασης Δικαστηρίου, με την οποία τους έχει δοθεί η επιμέλεια και κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα, που θα καταθέσουν στην υπηρεσία μας.

Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν την αίτηση στο χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ Ηρακλείου κάθε Πέμπτη από 9:30 έως 13:30. Κατά τη διάρκεια της υποβολής της αίτησης διενεργείται σύντομη συνέντευξη, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και παράλληλα να δοθούν χρήσιμες οδηγίες στους γονείς/κηδεμόνες με στόχο την αποσαφήνιση του αιτήματός τους.

Ο γονέας/κηδεμόνας προσκομίζει φωτοτυπία της ταυτότητάς του και αντίγραφα προηγούμενων γνωματεύσεων (άλλων φορέων), εφόσον υπάρχουν.

Σχετικά με τα αιτήματα που αφορούν τη συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2810-333783 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:30 έως 14:00, αφήνοντας το μήνυμά σας. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να δρομολογηθούν τα απαραίτητα ραντεβού.

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν Αξιολογικές Εκθέσεις/Γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του νόμου 4547/2018. Με την έναρξη της διαδικασίας, το Κ.Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες, ζητεί από το σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας Περιγραφική/Παιδαγωγική Έκθεση, η οποία είναι σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/της μαθήτριας. Την έκθεση συμπληρώνουν συμμετοχικά ο/η υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξης, καθώς και όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών, ο/η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και τα μέλη της ΕΔΕΑΥ (εφόσον υπάρχει). Ταυτόχρονα ο Σύλλογος Διδασκόντων, με αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης, δύναται να προσθέσει παρατηρήσεις σχετικές με τη μαθησιακή επίδοση του μαθητή/της μαθήτριας. Η Έκθεση Αξιολόγησης που εκδίδει το Κ.Ε.Σ.Υ. παραδίδεται στους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή/της μαθήτριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου η διεπιστημονική ομάδα τους ενημερώνει σχετικά με το περιεχόμενο. Η μεταφορά της έκθεσης προς τη σχολική μονάδα γίνεται με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο